Εκδηλώσεις

Η αναλαμβάνει:

undefined Σχεδιασμό της εκδήλωσης
🔹 χρόνος διεξαγωγής
🔹 χώρος/αίθουσα
🔹 χρονοδιάγραμμα εργασιών
🔹 προϋπολογισμός/κοστολόγιο

undefined Γραμματειακή Υποστήριξη
🔹 στελέχωση Γραμματείας
🔹 επικοινωνία με ομιλητές, συντονιστές, συμμετέχοντες
🔹 επιμέλεια υλικού εκδήλωσης

undefined Διερμηνεία