Σεμινάρια/Εργαστήρια

Ηundefinedοργανώνει σεμινάρια και εργαστήρια, με μικρό αριθμό συμμετεχόντων ώστε να υπάρχει καλή και σωστή επικοινωνία.