Βιβλία

ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Συγγραφέας: Hélène Druvert
Μετάφραση: Μαρίζα Ντεκάστρο
Επιμέλεια: Ιωάννα Κ. Βαρβαλούκα
Εκδόσεις: Καπόν

ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Συγγραφέας:
Κώστας Μ. Σταματόπουλος
Επιμέλεια: Ιωάννα Κ. Βαρβαλούκα
Εκδόσεις: Καπόν

MAPPING THE WALL / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ (δίγλωσσο)
Συγγραφέας: Judith Allen-Efstathiou
Επιμέλεια: Ιωάννα Κ. Βαρβαλούκα
Εκδόσεις: Καπόν

ΣΤΟΧΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΣΙΝΤΟΥΡ – ΤΟ ΠΡΟΣΕΥΧΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ
Συγγραφέας: Ηλίας Σαμπετάι
Επιμέλεια: Ιωάννα Κ. Βαρβαλούκα
Εκδόσεις: Καπόν

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄- Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 1863-1913
Συγγραφέας: Αριστέα Παπανικολάου-Κρίστενσεν
Επιμέλεια: Ιωάννα Κ. Βαρβαλούκα
Εκδόσεις: Καπόν

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ (3 τόμοι)
Επιμέλεια:
Κώστας Μ. Σταματόπουλος
Αντιγραφή: Ιωάννα Κ. Βαρβαλούκα
Έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους: Ιωάννα Κ. Βαρβαλούκα
Εκδόσεις: Καπόν